top of page
iStock-866498020.jpg
About: Headliner

Rozpoczęłam moją działalność w 2008 r. Jako absolwentka Politechniki śląskiej, chciałam mieć bezpośredni wpływ na zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach w kierunku poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Od skończenia studiów w kierunku BHP stale się dokształcam       i dostosowuje do zmian zachodzących w gospodarce. Zmiany o których wspominam dotyczą również mojej firmy,  która zmieniła nazwę do obecnej formy, to jest NOCTUA Justyna Gińko. Od ponad 10 lat nieustannie się rozwijam i poszerzam obszar swojej działalności. Współpracuje z instytucjami i firmami w różnych branżach. 

Moim celem jest dostarczenie wiedzy i zaproponowanie skutecznych rozwiązań, które pomogą usprawnić funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Wyróżniam się indywidualnym podejściem do każdego klienta, czego wynikiem jest często długoletnia współpraca. Do Państwa dyspozycji oddaje specjalistów, którzy uzyskali najwyższe kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz prawa pracy.

NOCTUA BHP oprócz szkoleń  z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia wstępne i okresowe) oraz szkoleń z pierwszej pomocy oferuje pełną obsługę BHP i PPOŻ.
Usługi realizowane są w ramach:
•    umów stałej współpracy
•    jednorazowych zleceń

About: About
iStock-1031389980_edited.jpg
About: Welcome
bottom of page