top of page
iStock-1165957815.jpg

SZKOLENIA BHP

Dla Kogo Kierowane są Szkolenia BHP

W jaki sposób odbywają się Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim przedsiębiorstwie. Jest on zobowiązany odbyć 

i powtarzać okresowo szkolenie w dziedzinie bhp      w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę  obowiązek szkolenia  każdego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz okresowego powtarzania tych szkoleń. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Czy mogę skonsultować się z Doradca ?

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez wykwalifikowane ośrodki doradczo-szkoleniowe    na zasadach outsourcingu bhp.

Część szkoleń okresowych prowadzona jest w formie samokształcenia kierowanego. Metoda ta pozwala na samodzielne uzupełnianie wiedzy.  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje drogą mailową bądź za pośrednictwem poczty materiały szkoleniowe umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia. Po zapoznaniu się z materiałem rozwiązuje test on -line, który jest podstawą do zaliczenia szkolenia. Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu, zostaje wystawione dla Państwa zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP. 

Jakie możliwości płatności za usługi oferujemy ?

Niezależnie od tego, jakie zmiany pragniesz wprowadzić w firmie pod kątem poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pracowników lub jakie cele próbujesz osiągnąć, w każdej chwili możesz liczyć na trafne porady i profesjonalne wskazówki. Przejrzyj moją witrynę i przekonaj się, jak mogę Ci pomóc. W zakładce "Kontakt" znajduje się formularz, za pomocą którego możesz przesłać zapytanie. Zapraszam również do kontaktu pod wskazanym w zakładce  numerem telefonu. 

Za wykonane usługi wystawiana jest faktura, na której widnieje numer rachunku bankowego a płatność realizowana jest przez Nabywcę usług przelewem na konto firmy Noctua.

Alior Bank :

Właściciel: Noctua Justyna Gińko

NRB: 60 2490 0005 0000 4500 1265 7410

IBAN: PL 60 2490 0005 0000 4500 1265 7410

Nazwa banku: Alior Bank SA

Adres siedziby banku: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

BIC/SWIFT: ALBPPLPWXXX0

Płatności mogą być również realizowane za pośrednictwem serwisów płatniczych na naszej stronie internetowej :

PayU

PayU - na rynku jest to najmłodszy pośrednik płatności i ma najmniej rozbudowaną ofertę, jednak zdobył już zaufanie swoich użytkowników. Ten system płatności oferuje przelewy z 22 banków i skorzystanie z rat internetowych PayU.

Formy płatności:

  • przelew elektroniczny

  • przelew bankowy

  • karta płatnicza

  • e-raty

  • SMS premium

  • płatności mobilne

 

PayPal

PayPal - jest alternatywą dla innych form płatniczych, na przykład dla zwykłego przelewu bankowego. Płatność jest dokonywana przez klienta bezpośrednio z konta PayPal, które doładowywane jest środkami z rachunku bankowego lub z dodanej karty kredytowej lub debetowej. Założenie i zamknięcie konta jest bezpłatne.

FAQ: FAQ
bottom of page