top of page

Szkolenie Okresowe BHP Nauczyciele

Ta usługa jest niedostępna. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Szkolenie okresowe dla pracowników Administracyjno-Biurowych i innych

  • 75 złotych polskich
  • wysyłka na adres e-mail

Opis usługi

Szkolenie może być realizowane w formie samokształcenia ( pracownik otrzymuje materiały na maila, po zapoznaniu z materiałami rozwiązuje przesłany na jego adres mailowy test. Po poprawnym zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) Drugą forma szkolenia są konsultacji z pracownikami ( umawiamy się na dogodny dla klienta termin, podczas którego pracownicy za pomocą komputera łączą się on- line ze Specjalista ds. BHP i uczestniczą w prowadzonym szkoleniu . Po zakończeniu konsultacji pracownicy otrzymują na swój adres mailowy test, który stanowi formę egzaminu. Po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Nadchodzące sesje


Dane kontaktowe

+48 731 720907

noctua.bhp@gmail.com

Łowiecka 5/3, Ruda Śląska, Polska


bottom of page